홈으로 상담 상담신청 베트남어

베트남어

Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (Bắt buộc)

  • Thông tin cá nhân này ngoài việc tư vấn sẽ không sử dụng với bất kỳ mục đích khác, nếu từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân thì hãy thông báo với người quản lý thông tin cá nhân và nhu cầu xem xét, sữa đổi, xóa bỏ.
  • Danh mục sưu tập : Tất cả thông tin cá nhân được ghi trong đơn xin tư vấn
  • Theo Luật và quy định có liên quan 「 Luật bảo vệ thông tin cá nhân 」 .v.v.. được sưu tập và sử dụng thông tin cá nhân như trên

  Đông ý          Không đồng ý

Dấu    bắt buộc phải điền vào tất cả

Họ Tên Số Điện Thoại
Ngày Tháng
Năm Sinh
Nghề Nghiệp
Con Cái  Có con         Không có con
Quốc Tịch Visa Cư Trú
Tư Vấn
Nội Dung
 Bạo lực gia đình         Bạo lực thông thường         Bạo lực tình dục         Mại dâm       
 Khác ( )
Khi Muốn Tư Vấn Trực Tiếp Với Tư Vấn Viên Thì Hãy Đánh Dấu Vào Đây
Phương
Pháp Tư
Vấn
 Điện thoại         Tự đến         Tư vấn viên đi         SNS(Tin nhắn)       
 Khác ( )
Loại Tư Vấn  Bạo lực gia đình         Bạo lực thông thường         Bạo lực tình dục         Mại dâm
 Vợ chồng mâu thuẫn         Gia đình mâu thuẫn         Vấn đề li hôn         Luật pháp thông thường
 Vấn đề di trú         Vấn đề lao động         Bạo lực khi hẹn hò. bám đuôi         Tư vấn tâm lý
 Khác ( )
Hy Dọng
Giờ Tư Vấn
Năm    Tháng    Ngày 

Nếu đến tư vấn thì hãy ghi ngày giờ bạn đến tư vấn được

Thông Dịch  Cần         Không cần

** Ngày đăng ký được tự điền vào khi viết giấy đăng ký tư vấn **

Đăng Ký Tư Vấn Và Nội Dung Tư Vấn Sẽ Được Tiến Hành Bí Mật.

PHÒNG TƯ VẤN PHỤ NỮ DI CƯ JEONNAM